Wishlist: 0 items

No products were added to the wishlist!

Infolinia: 801 009 409

Anti-Money Laundering

Oprogramowanie AfterLease BOX wyposażone zostało w bardzo funkcjonalny moduł AML, z pomocą którego możliwe jest szybkie, sprawne, w pełnie zautomatyzowane przeprowadzenie procesu KYC (know your client). Moduł przeprowadza całościową analizę profilu działalności gospodarczej klienta (PKD dostępne w rejestrach REGON), sprawdza, czy znajduje się on na listach sankcyjnych, listach krajów o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy, listach PEP.

Kreator oświadczeń

Wbudowany kreator oświadczeń

System posiada także wbudowany kreator, z pomocą którego wypełniane są chociażby oświadczenia np. PEP, beneficjenta rzeczywistego. Oprócz tego prowadzone są: rejestr przeprowadzonych transakcji i rejestr przeprowadzonych analiz wymaganych przez GIIF. Jeśli chodzi o rejestry dla GIIF, klient ma do dyspozycji wyszukiwarkę, z pomocą której można łatwo znaleźć dowolną transakcję pod kątem zdefiniowanych zapytań. To bardzo praktyczny sposób archiwizacji. Co więcej, moduł AML przygotowuje także zgłoszenia do GIIF i karty transakcji.

Kompleksowa analiza klienta i transakcji

System przeprowadza kompleksową analizę klienta, co pozwala na znaczne zminimalizowanie ryzyka. Analizowana jest każda transakcja, a także jej strony. Dane, które podawane są przez klientów, weryfikuje się dzięki automatycznej łączni z bazami GUS CEIDG (technologia API).

Analiza transakcji w czasie rzeczywistym

Moduł AML na bieżąco analizuje każdą transakcję, jej okoliczności, a także i podmioty, które w niej uczestniczą. Podczas tej analizy wykorzystywane są kryteria dotyczące kwot wraz z analizą możliwości rozbicia płatności na mniejsze kwoty celem uniknięcia wykrycia procederu, brane są pod uwagę odstępstwa od dotychczasowego sposobu zawierania transakcji.